Kollar runt lite. Surfar omkring på olika hemsidor. Inte vilka som helst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till exempel, www.msb.se. Eller en sida där du kan se hur jordbruket i din region kommer att ha påverkats av klimatförändringen år 2040, www.gradvis.se. Annan intressant läsning: http://www.dagensarena.se/ledare/ak-till-macken-och-se-framtiden/ om vårt oljeberoende.

Egentligen är jag ute efter den där kartan där man kan se hur Sverige kommer att se ut när Nordpolens is har smält och orsakat höjt vattenstånd med drygt en meter, men jag hittar den inte. Jag hittar annat intressant i stället.

Som till exempel att Sandvikens kommun gör en detaljplan för ett område vid Storsjön, där det anges riktlinjer i grundisoleringen på husen eftersom "Delar av planområdet ligger inom det område vid Storsjön där det föreligger översvämningsrisk."
http://www.sandviken.se/download/18.6765cb87130700fde23800052873/B2010_431_planbeskrivning.pdfEtt översvämmat Sandviken


Charmigt. "Ni får bygga här, fast ni kommer att bli översvämmade, men ni tjatar ju så mycket om sjönära läge så okej då." Eller hur informerar man hugade husspekulanter?

Vi vet nu att de scenarier som togs fram för några år sedan om effekterna av den globala uppvärmningen inte stämmer. Det kommer att bli värre. Så här står det till exempel på gradvis hemsida:

"Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringarna förbättrats ständigt genom forskningen om klimatsystemet, klimatpåverkan, klimatets variationer och förändringar samt
klimateffekter.
Kunskapsläget är väletablerat när det gäller den grundläggande fysiken bakom växthuseffekten,
liksom att genomsnittstemperaturen vid jordytan stigit de senaste femtio åren. Det är också
mycket sannolikt att det mesta av den observerade uppvärmningen beror på mänsklig
klimatpåverkan…

Samtidigt finns det betydande osäkerheter när det gäller konsekvenserna av klimatförändringarna
samt hur mycket utsläppen behöver minska för att man ska nå ett givet
klimatmål. "Värdet på klimatkänsligheten är den viktigaste faktorn för beräkningar av hur
mycket växthusgaser vi kan släppa ut, givet ett visst temperaturmål.
Jämfört med IPCC:s AR4 från 2007, har nya forskningsresultat publicerats om klimateffekter. I
denna rapport har vi fokuserat på havsnivåhöjningen, havsförsurningen, den biologiska
mångfalden samt klimateffekter i Arktis. Jämfört med genomgången av kunskapsläget i AR4
visar nya resultat att den framtida havsnivåhöjningen kan bli större, havsförsurningens effekter
på marina ekosystem omfattande och även om en del arter kan vara anpassningsbara, kan
världens ekosystem påverkas av skillnader i olika arters sårbarhet för klimatförändringarna. I
Arktis sker snabba förändringar.
Sammantaget ter sig riskerna för allvarliga klimateffekter större jämfört med AR4."

Större höjning av havsnivån. Ökad försurning. Större påverkan på ekosystem.

I dag tror vi att temperaturen i mellersta Sverige kommer att höjas 4-8 grader fram till 2040, vintrarna blir blöta och regniga, somrarna torra och värmeböljor på över 25 grader under flera dagar blir vanligare. Fästingarna lär ju trivas.
Problemet är att det är de kunskaper vi har idag. Tyvärr ökar de fossila utsläppen i stället för att minska. Alla nationer är medvetna om problemet, men ingen vill göra de nödvändiga uppoffringarna. Det kan innebära att den här utvecklingen går i mycket snabbare takt än vad som hittills befarats. 
 
Någon som har lust att bygga vid Storsjön? En stor flådig villa med sjötomt kanske? Ingen källare dock, det är ju lite trist när den blir vattenfylld varje höst och vår. Och en kanot på verandan, för säkerhets skull.

Nej tack. Jag tänker sitta här i mitt hus, tryggt byggt långt från sjön på lös genomsläpplig sand som legat här sedan senaste istiden, och le medlidsamt åt dem som bor i de nybyggda villorna vid Storsjöns strand när de vadar till jobbet.

"Sjötomt är SÅÅÅ 1900-tal", kommer jag att säga, och plaska lite med tårna i min pool.

1 kommentarer

Patrik

10 Feb 2012 12:19

Man undrar ödmjukt när detta kommer att slå igenom på det s.k. marknadspriset, som idag ligger högre ju närmare...

eller för den delen kostnaden att försäkra nämnda objekt? Det är bara en tidsfråga innan "bubblan spricker" ler mitt ödmjuka

Kommentera

Publiceras ej